Get Adobe Flash player

Działalność w roku 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA ROZWOJU GMINY ŚWIEKATOWO ZA 2009 ROK

W 2009 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo realizowało szereg zadań mających na celu szeroko rozumiany rozwój Gminy Świekatowo. Najważniejsze z nich to:

 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo. Jest to kwartalnik informujący o działalności Urzędu Gminy, władz samorządowych, szkół, parafii i wszystkich organizacji z terenu gminy. Głównym zadaniem biuletynu jest integracja społeczności gminnej poprzez informowanie o bieżących sprawach oraz umożliwienie mieszkańcom wymiany poglądów i prezentacji własnych dokonań. Do tej pory wydano 28 numerów biuletynu oraz jeden numer specjalny
 • organizacja VI Dni Świekatowa, cyklicznej imprezy kulturalnej organizowanej wspólnie z Urzędem Gminy, szkołami i innymi organizacjami. Celem imprezy jest dostarczenie rozrywki i przedstawienie dorobku kulturalnego mieszkańców gminy. W 2009 r. głównymi atrakcjami obchodów były:
  • III Festyn Kolejarski na nieczynnej stacji kolejowej Świekatowo Wschód,
  • obchody 90-lecia OSP w Zalesiu Królewskim,
  • Grand Prix Polski w skacie sportowym,
  • turniej piłki nożnej i tenisa stołowego,
  • wieczór poetycki i wernisaż wystawy fotograficznej o tematyce kolejarskiej,
  • akcja poboru krwi.
 • wspólnie z Sołectwem Jania Góra realizowano projekt Promocja wioski chlebem i grzybami pachnącej dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego wybudowano piec chlebowy i zorganizowano Festiwal Chleba,
 • dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno KulturalnymBurchat z Gostycyna zorganizowano marsz szlakiem 34. pułku piechoty z Wielkiej Klonii do Świekatowa finansowany przez LGDBory Tucholskie w ramach projektów sieciujących, w ramach tego projektu wydano Biuletyn Historyczny,
 • wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowano powiatowy konkurs ekologiczny pod nazwą Las i jego mieszkańcy dotowany przez Urząd Marszałkowski,
 • wydanie materiałów promocyjnych, w tym mapy promującej walory turystyczne gminy oraz folderu i pocztówek okolicznościowych,
 • zorganizowano ferie dla dzieci realizując projekt Historię poznajemy. Wioskę chlebową budujemy ze środków Fundacji Wspomagania Wsi,
 • wspólnie z Urzędem Gminy zorganizowano spotkanie lokalnych liderów, połączone ze szkoleniem na temat pozyskiwania środków w ramach różnego rodzaju projektów,
 • Towarzystwo było jednym z organizatorów gminnych dożynek, w ramach których przeprowadzono cykliczny konkurs na najbardziej estetyczną zagrodę,
 • zorganizowano wyjazdy dla dzieci niepełnosprawnych do Pucka i Rozewia oraz Gdańska i Sopotu,
 • Towarzystwo brało udział w organizowanym przez Urząd Gminy Festynie Europejskim,
 • podpisanie kolejnej umowy z Chojnickim Bankiem Żywności na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin naszej gminy,
 • Towarzystwo było partnerem w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Burchat pod nazwą Zapomniany szlak-linia 240finansowanym przez LGD Bory Tucholskie,
 • rozgrywki sekcja piłki plażowej, która organizuje cykliczne turnieje piłki plażowej na przygotowanych specjalnie do tego celu boiskach nad miejscowym jeziorem.
 • Towarzystwo gościło liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prezentując między innymi Wioskę Chlebową w Janiej Górze,
 • w mikołajki wspólnie z Gminnym Komitetem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w obecności mieszkańców gminy uruchomiliśmy iluminacje świetlną na choinkach przed budynkiem gminy w Świekatowie,
 • Towarzystwo było jednym ze sponsorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • częściowo oczyszczono stary cmentarza ewangelicki w Świekatowie,
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Towarzystwa trg.swiekatowo.pl.

Wszystkie wyżej wymienione zadania były realizowane zgodnie ze statutem Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo.