Get Adobe Flash player

Działalność w 2010

-      wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo. Jest to kwartalnik informujący o działalności Urzędu Gminy, władz samorządowych, szkół, parafii i wszystkich organizacji z terenu gminy. Głównym zadaniem biuletynu jest integracja społeczności gminnej poprzez informowanie o bieżących sprawach oraz umożliwienie mieszkańcom wymiany poglądów i prezentacji własnych dokonań. Do tej pory wydano 31 numerów biuletynu,

-       organizacja VII Dni Świekatowa, cyklicznej imprezy kulturalnej organizowanej wspólnie z Urzędem Gminy, szkołami i innymi organizacjami. Celem imprezy jest dostarczenie rozrywki i przedstawienie dorobku kulturalnego mieszkańców gminy. W 2010 r. jedną z głównych atrakcji obchodów był IV Festyn Kolejarski na nieczynnej stacji kolejowej Świekatowo Wschód. Zorganizowano także akcję poboru krwi,

-        wspólnie z Sołectwem Jania Góra i Urzędem Gminy zorganizowano II Festiwal Chleba w Janiej Górze,

-        wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno Kulturalnym Burchat z Gostycyna, Towarzystwem Rozwoju Gminy Lubiewo oraz Stowarzyszeniem Buko zorganizowano po raz drugi Marsz szlakiem żołnierzy września 1939 roku ze Świekatowa do Pruszcza Bagienicy. Z tej okazji wydano drugi numer Biuletynu Historycznego opisującego wydarzenia pierwszych dni września 1939 roku,

-        wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowano powiatowy konkurs ekologiczny pod nazwą Las i jego mieszkańcy dotowany przez Urząd Marszałkowski,

-        wydanie materiałów promocyjnych, w tym folderu promującego walory turystyczne gminy, pocztówek okolicznościowych oraz zakładek i notesów.

-        przeprowadzono II edycję konkursu plastycznego pod nazwą Piękno ziemi świekatowskiej

-        Towarzystwo było jednym z organizatorów gminnych dożynek, w ramach których przeprowadzono cykliczny konkurs na najbardziej estetyczną zagrodę,

-        zorganizowano wyjazdy dla dzieci niepełnosprawnych do Pucka i Rozewia oraz Gdańska i Sopotu

-        Towarzystwo brało udział w organizowanym przez Urząd Gminy Festynie Europejskim,

-        podpisanie kolejnej umowy z Chojnickim Bankiem Żywności na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin naszej gminy,

-        Towarzystwo było partnerem w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Burchat pod nazwą Zapomniany szlak-linia 240 finansowanym przez LGD Bory Tucholskie,

-        zorganizowano marsz nordic walking dookoła Jeziora Świekatowskiego wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Lubiewo- Bory.

-        uporządkowano cmentarz ewangelicki w Świekatowie i ustawienie na jego terenie pamiątkowego krzyża,

-        w mikołajki wspólnie z Gminnym Komitetem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w obecności mieszkańców gminy uruchomiliśmy iluminacje świetlną na choinkach przed budynkiem gminy w Świekatowie,

-        Towarzystwo było jednym ze sponsorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

-         prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Towarzystwa www.trg.swiekatowo.pl.