Get Adobe Flash player

Działalność w 2013 r.

1.  W 2013 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo realizowało szereg zadań mających na celu szeroko rozumiany rozwój Gminy Świekatowo. Najważniejsze z nich to:

wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo. Jest to kwartalnik informujący o działalności Urzędu Gminy, władz samorządowych, szkół, parafii i wszystkich  organizacji z terenu gminy. Głównym zadaniem biuletynu jest integracja społeczności gminnej poprzez informowanie o bieżących sprawach oraz umożliwienie mieszkańcom  wymiany poglądów i prezentacji własnych dokonań. Do tej pory wydano 42 numery biuletynu,

 

2.  organizacja X Dni Świekatowa, cyklicznej imprezy kulturalnej organizowanej wspólnie z Urzędem Gminy, szkołami i innymi organizacjami. Celem imprezy jest dostarczenie rozrywki i przedstawienie dorobku kulturalnego mieszkańców gminy,

 

3.  wspólnie z Sołectwem Jania Góra i Urzędem Gminy zorganizowano V Festiwal Chleba w Janiej Górze,

 

4.  wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno Kulturalnym Burchat z Gostycyna, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Lubiewo Bory zorganizowano po raz piąty Marsz szlakiem żołnierzy września 1939 roku, w którym brali udział uczniowie gimnazjów z Bysławia, Lubiewa, Gostycyna i Świekatowo,

 

5.  Towarzystwo było jednym ze sponsorów powiatowego konkursu ekologicznego pod nazwą Zielono mi, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Świekatowie,

 

6.  wspólnie z LZS Fala Świekatowo zorganizowano Dzień sportu - zawody sportowe dla dzieci i młodzieży,

 

7.  Towarzystwo było jednym ze sponsorów biegu z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez Gimnazjum w Świekatowie,

 

8.  Towarzystwo było jednym z organizatorów gminnych dożynek, w ramach których przeprowadzono I konkurs na najładniejsze i najbardziej ekologiczne sołectwo w Gminie Świekatowo, w którym sponsorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu,

 

9.  zorganizowano pobyt integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych w Pile Młyn, oraz do kina do Bydgoszczy,

 

10. podpisano kolejną umowę z Chojnickim Bankiem Żywności na dostarczanie żywności dla najuboższych rodzin naszej gminy,

 

11. Towarzystwo było jednym ze sponsorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

 

12. wydano materiały promocyjne dotyczące Gminy Świekatowo – folder, notatnik i długopis,

 

13. podpisano umowę z Wójtem Gminy Świekatowo na dzierżawę pomieszczeń w Janiej Górze przeznaczonych na siedzibę Towarzystwa.